Brandveiligheid in jeugdlokalen

Gepubliceerd op donderdag 18 apr 2024 om 13:49

Netwerk Brandweer en De Ambrassade slaan opnieuw de handen in elkaar om alle Vlaamse en Brusselse jeugdorganisaties meer brandveilig te maken. Nadat twee jaar geleden de basisvorming over brandveiligheid werd uitgewerkt met meer aandacht voor preventie, in plaats van enkel bestrijding van brand, is er nu een nieuwe module klaar. Module twee omvat een opleiding voor de verantwoordelijken van de gebouwen en/of lokalen. Hierin staat de technische kant van brandveiligheid centraal en leren ze concrete stappen om hun lokaal brandveilig te maken.

Brandveiligheid in jeugdinfrastructuur

Netwerk Brandweer (belangenbehartiger en kenniscentrum van de Vlaamse Hulpverleningszones) en De Ambrassade (expertisecentrum jeugdwerk en jeugdbeleid) werkten samen een tweede module ‘brandveiligheid in jeugdinfrastructuur’ uit. Via deze nieuwe vorming willen beide organisaties de verantwoordelijken van de gebouwen en/of lokalen van jeugdbewegingen bewust maken van de technische kant van brandveiligheid.

De vorming in een notendop:

 • Een interactieve opleiding voor alle jeugdbewegingen en/of organisaties die werken met jongeren;

 • De regelgeving wordt bepaald door de manier waarop je je lokaal gebruikt

 • De brandweer werkt rond 4 domeinen:

  • Brand voorkomen

  • Evacueren

  • Branduitbreiding beperken

  • Brand bestrijden

 • Dit aan de hand van een praktische checklist die als instrument kan gebruikt worden.

Met die focus streven De Ambrassade en het Netwerk Brandweer naar meer bewustzijn en kennis bij begeleiders over brandveiligheid en gevaren in het gebouw en tijdens activiteiten. In het verleden waren opleidingen en vormingen vaak enkel toegespitst op het bestrijden van de effectieve brand. 

Interesse?

Deze opleiding is voortaan beschikbaar op aanvraag bij de jeugddienst! Het volstaat om contact op te nemen zodat er een trainingsmoment kan ingeboekt worden. De training is gratis en wordt gegeven door brandpreventiespecialisten van de lokale brandweerzone.