Bombardement Mortsel

- Mortsel, 5 april 1943 -

Amerikaanse bommenwerpers wilden een fabriek in Mortsel bombarderen. Helaas met een gruwelijke balans: 936 doden waaronder 209 kinderen onder de 15 jaar. Er waren ook Lintse kinderen en volwassenen bij betrokken. Het kleine Lint betreurde zes dodelijke slachtoffers. De helft daarvan was de familie Hiernaux uit de Fabrieksstraat, waarvan de vader de rampzalige dag verjaarde. Hij verloor twee zonen (André en Jean) en zijn echtgenote (Marie-Madeleine Nauwelaers). Daarnaast waren ook Maria Bensel, Maria Ceulemans en Lea Cleerbout Lintse slachtoffers van dit bombardement. Foto's van deze (jonge) slachtoffers kan u als bijlage vinden.

(bron: 5april1943.be/lint/)

In een ongepubliceerd manuscript schreef Ward Ruyslinck in 1987 over zijn Lintse tante en neefjes het volgende:

"Op die stralende, met bloesems gebalsemde lentenamiddag, zat mijn tante Marie-Madeleine, de jongste zuster van mijn moeder, samen met haar beide zoontjes Jean en André in het station van Oude-God op de trein naar Mechelen te wachten, toen er opeens “muziek” uit de hemel weerklonk.

Onzichtbare, ontstemde harpen gonsden van einder tot einder. Vliegtuigen trokken witte notenbalken, hoog boven hun hoofden, en zoals alle andere reizigers, keken ze ernaar, dat veronderstel ik tenminste, met een mengsel van vrees en verrukking.

Ze zagen de noten niet die van tussen de balken naar beneden vielen en de lente uiteen deden spatten.

De sirenes loeiden te laat en de trein kwam niet. De Oude-God, die al lang tevoren zijn laatste vredesduif had opgelaten, moest machteloos toezien hoe de mens de aarde sloopte."

Naar aanleiding van de 75ste herdenking liet lokaal bestuur Lint een monument maken. Deze figuur is de apocalyptische weergave van vernieling en verderf van de oorlog. De holle ruimte is de wolk die de verschrikking en dood zaait. En de hand en de blik van het wezen geeft de onverschilligheid weer van onschuld alsof hij niet de uitvoerder is van dit geweld maar wel de toeschouwer.

En op het verscheurde en gerafelde wezen, de openbaring van oorlog en geweld, zitten als een blijvend document vlindertjes. De reïncarnatie van de getroffen Lintse slachtoffers. Slachtoffers gedood door de nietsontziende oorlogsverschrikking.

Contact