Bijenweetjes in Lint - géén pesticiden

Bekijk hier het weetje!

Wereldwijd zijn verschillende bijensoorten bedreigd. Sterfte bij honingbijen werd waargenomen sinds 2000 in Europa en de VS, en sinds minstens 2005 in Brazilië. In Rio Grande do Sul, de zuidelijkste staat van het land, gingen tussen december 2018 en januari 2019 zo'n 5.000 bijenkolonies verloren, wat overeenstemt met 400 miljoen bijen. 

Een van de meest aangetroffen soorten is Apis mellifera, de westelijke honingbij, die uit Europa komt en die zorgt voor het grootste deel van de  commercieel verhandelde honing. Honderden wilde inheemse Braziliaanse soorten kunnen ook getroffen zijn in hun natuurlijke leefomgeving. De economische gevolgen daarvan zijn enorm, aangezien veel landbouwgewassen afhankelijk zijn van bestuiving door bijen.

De oorzaak van deze plotse massale verdwijningen is volgens de onderzoekers welbekend, namelijk het lukraak en onjuist toedienen van chemische stoffen in de landbouw, waaronder insecticiden, fungiciden - middelen tegen schimmels -, herbiciden en acariciden - middelen tegen spinachtigen. Bijen raken besmet terwijl ze voedsel verzamelen, en brengen de giftige chemicaliën met zich mee als ze terugkeren naar de kolonie. In het nest worden de chemicaliën ingenomen door de larven, wat hun leven verkort en het functioneren van de gehele kolonie in gevaar brengt.

Daarom gebruikt het lokaal bestuur bewust géén pesticiden!

Contact