Bijenhotels

Bijenhotels kennen vele vormen en afmetingen. Jammer genoeg zijn er vaak slechte bijenhotels.
In tuincentra zie je vaak goedkope, slecht afgewerkte bijenhotels. Deze zijn om meerdere redenen niet goed:

  • Gaten zijn vaak te groot. Doorsnede van 5-8-10 mm zijn de beste maten, zeker niet groter.
  • Geboorde gaten in hout bevatten vaak splinters (dit kan vleugels beschadigen).
  • Ze zijn vaak van hout dat met verduurzamingsmiddelen is behandeld.

Natuurpunt heeft bijenhotels te koop die wel voldoen

Bijenhotels worden gebruikt door diverse soorten metselbijen. Zij leggen in de gang stuifmeel met daarop een eitje en maken dan een tussenschot, weer stuifmeel, een eitje en dan een tussenschot. De ingang wordt dichtgemetseld met leem/klei/modder, daar danken ze hun naam aan.
Na mei zie je geen metselbijen meer vliegen. De eieren in het hotel zijn dan uitgekomen, de larf eet het stuifmeel op en verpopt. Als popstadium blijft het in rust tot het volgende voorjaar, dan knaagt de jonge bij zich een weg naar buiten. De mannetjes paren met de vrouwtjes. Daarna worden er weer eieren gelegd.
Metselbijen hebben een dusdanig kleine angel dat deze niet door je huid kunnen steken. Ze zijn bovendien zeer vriendelijk. Hang een bijenhotel in de zon (of half schaduw) in de buurt van jouw terras zodat je de bijtjes goed kan bekijken.

Klik hier om te leren hoe je zelf een bijenhotel maakt!