Bijen

In Vlaanderen komen er meer dan 400 bijensoorten voor. Daarbij horen honingbijen, hommels en solitaire bijen. Deze solitaire, of ook wilde bijen genoemd, kan je aan het werk zien door voldoende nectarbronnen in de tuin te voorzien.

 Maak kennis met onze wilde bijen

Wilde bijen gaan de laatste jaren sterk achteruit. De belangrijkste oorzaken zijn gebrek aan nectar- en stuifmeelbronnen, pesticidengebruik, klimaatverandering en ziektes. Je kan onze bijen dan ook het beste helpen door meer bloemen te voorzien, te zorgen voor de juiste nestgelegenheid en door geen pesticiden en meststoffen te gebruiken.

De bij is als bestuiver zeer belangrijk voor landbouw en natuur. Tot 70% van de voedselgewassen is afhankelijk van bijen. Zonder bijen kunnen we bijvoorbeeld veel minder fruit en groenten eten. Het gemeentebestuur wil samen met jou de bijensterfte tegen gaan. Wat kan jij doen:

Lees het ook hier

Daarom willen we actie ondernemen om deze massale sterfte tegen te gaan. Als lokaal bestuur nemen we enkele maatregelen om de bij terug te integreren. We planten bloemen in de bloembakken die bijtjes nodig hebben voor hun nectar en braakliggende gronden van de gemeente gaan we met bloemenmengsels inzaaien. Ook doen we aan extensief maaibeheer om zo voor extra voedingsbronnen te voorzien voor de bijtjes.

De bij heeft ook behoefte aan plekken om zich te nestelen en aan kwalitatief betere planten waar ze van leven. Hier een aantal tips om ook jouw tuin leefbaar te maken voor de bij:

 • Zorg voor voedsel voor de bijen want ze hebben honger!
  Van de vroege lente tot de late herfst zijn bijen op zoek naar nectar en stuifmeel. Veel tuinplanten en cultivars hebben grote, kleurrijke bloemen, maar produceren daarom niet altijd evenveel nectar of stuifmeel. Kies daarom waar mogelijk voor streekeigen materiaal. Goede nectar- en stuifmeelplanten zijn onder andere distelsoorten (kruldistel, wegdistel, grote kaardenbol) en sommige tuinkruiden (venkel, tijm, dille, lavendel). Ook heel wat klimplanten, bomen en struiken kunnen waardevol zijn: klimop, hop, winterlinde, zomerlinde, alle soorten wilg, meidoorn, vlinderstruik, hondsroos en rimpelroos. Vooral de najaarsbloeiers zijn van belang; deze zorgen immers voor vitale winterbijen die voldoende voedsel moeten inzamelen voor de komende generatie. Enkele voorbeelden van najaarsbloeiers zijn goudsbloempje, zonnebloem, koningskaars, gewone margriet, bruidsluier, sneeuwbes.
   Klik hier voor meer informatie over geschikte planten voor bijen!

 • Bouw een bijenhotel.
  Sommige bijen hebben dan weer last van woningnood. Ze wonen niet in een kast en leveren evenmin honing. We hebben het over de solitaire of wilde bij. 300 van de 350 bijensoorten in ons land zijn solitair. Ze wonen in holletjes en die vinden ze steeds minder, maar daar kunnen we iets aan doen. Neem een blokje hard hout en boor er een gaatje in van 2 tot 9 mm breed en 10 cm diep. Een bundeltje riet of bamboe werkt ook. Hang het op een zonnige plek en de bijen zullen er graag wonen. Wees gerust, het zijn beschaafde en zachtaardige gasten, want solitaire bijen zijn niet agressief en hun angel is vaak te dun om door onze huid te prikken. Na een paar jaar maak je jouw bijenhotel eens proper, eens deze solitaire bijen uit hun winterslaap gekomen zijn natuurlijk. 
  Klik hier voor meer informatie over het maken van een bijenhotel!

 • Gebruik geen pesticiden in de tuin.
  Pesticiden zijn nefast voor dieren, planten en dus ook bijen. Elk pesticidengebruik, hoe klein ook, schaadt de populaties bijen in jouw tuin. Ook andere insecten ondervinden hinder van zelfs het minste pesticidengebruik. Wanneer de bijen in jouw tuin verdwijnen, zal ook de bestuiving van heel wat planten in jouw tuin in gevaar komen. Zonder bijen immers geen bloemen!
  Ecologische tuintips kan je hier vinden! 

Contact

Milieudienst

Adres
Koning Albertstraat 41 , 2547 Lint Routebeschrijving
Tel.
03 460 13 36
omgeving@lint.be