Bevraging voor de start

Begin 2023 gaven 649 Lintenaren (en mensen die vaak naar Lint komen) hun mening over hoe zij de mobiliteit in onze gemeente ervaren! De resultaten zijn nu in verwerking en worden nadien aan het studiebureau en het lokaal bestuur voorgelegd. Deze worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van het mobiliteitsplan. Volgens planning staat een tweede participatietraject klaar, voor de zomervakantie. 

Heeft u de enquĂȘte ingevuld? Hartelijk bedankt!