Bestuursakkoord 2019 - 2024

Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode van zes jaar maakt het bestuur afspraken over wat ze tijdens die bestuursperiode willen verwezenlijken. Voor de huidige bestuursperiode staan die afspraken in het bestuursakkoord 2019-2024.

Downloads

  • bestuurakkoordlint2019-2024n-vacdandv.pdf
    365,7 Kb