Belgische nationaliteit - aanvraag

Maak een afspraak voor de aanvraag van de Belgische nationaliteit

De Belgische nationaliteit kan aangevraagd worden op het moment dat de verblijfsstatus van de kandidaat-Belg gestabiliseerd is en de kandidaat-Belg kan aantonen te voldoen aan een aantal integratiecriteria, waaronder maatschappelijke integratie, economische participatie en kennis van een landstaal.

Je vindt hieronder de verschillende opties en voorwaarden van artikel 12bis.
Zodra je van ons de bevestiging ontvangt dat je alle nodige bewijsstukken bezorgd hebt, kan je overgaan tot betaling van de registratierechten (FOD Financiën - Italiëlei 4, Antwerpen).

Je bent geboren in België.

Voorwaarden

 • je bent ouder dan 18 jaar
 • je bent in België geboren
 • België is jouw hoofdverblijfplaats op het ogenblik van de aanvraag
 • je geniet een wettelijk verblijf sedert jouw geboorte

Wat meebrengen

 • afschrift van jouw geboorteakte 
 • jouw huidige verblijfskaart

Je bent ouder dan 65 jaar, hebt een erkende handicap of bent al 5 jaar invalide.

Voorwaarden

 • je bent ouder dan 18 jaar
 • je geniet een wettelijk verblijf van onbepaalde duur op het ogenblik van de aanvraag
 • je geniet 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf in België, voorafgaand aan de verklaring
 • je hebt kennis van de Nederlandse taal
 • je hebt een erkende handicap of de pensioengerechtigde leeftijd of bent 5 jaar invalide 

Wat meebrengen

 • afschrift van jouw geboorteakte (eventueel gelegaliseerd en vertaald)
 • jouw huidige verblijfskaart
 • bewijs van de Nederlandse taal
 • attest handicap of attest invaliditeit

Je bent gehuwd met een Belg of hebt een Belgisch kind.

Voorwaarden

 • je bent ouder dan 18 jaar
 • je geniet een wettelijk verblijf van onbepaalde duur op het ogenblik van de aanvraag
 • je geniet 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf in België, voorafgaand aan de verklaring
 • je hebt kennis van de Nederlandse taal
 • je kan jouw maatschappelijke integratie bewijzen (bv. inburgeringsattest)
 • je bent gehuwd met een Belg en woont samen binnen het huwelijk gedurende een termijn van 3 jaar, of bent ouder van een Belgisch kind

Wat meebrengen

 • afschrift van jouw geboorteakte (eventueel gelegaliseerd en vertaald)
 • jouw huidige verblijfskaart
 • bewijs van de Nederlandse taal
 • bewijs van maatschappelijke integratie (bv. inburgeringsattest)
 • afschrift van jouw huwelijksakte (eventueel gelegaliseerd en vertaald) of afschrift van de geboorteakte van het kind (eventueel gelegaliseerd en vertaald)

Je verblijft reeds 10 jaar ononderbroken in België.

Voorwaarden

 • je bent ouder dan 18 jaar
 • je geniet een wettelijk verblijf van onbepaalde duur op het ogenblik van de aanvraag
 • je geniet 10 jaar wettelijk verblijf in België, voorafgaand aan de verklaring
 • je hebt kennis van de Nederlandse taal
 • je neemt deel aan het leven van de onthaalgemeenschap

Wat meebrengen

 • afschrift van jouw geboorteakte (eventueel gelegaliseerd en vertaald)
 • jouw huidige verblijfskaart
 • bewijs van de Nederlandse taal
 • bewijs van deelname aan de onthaalgemeenschap

Je verblijft reeds 5 jaar ononderbroken in België.

Voorwaarden

 • je bent ouder dan 18 jaar
 • je geniet een wettelijk verblijf van onbepaalde duur op het ogenblik van de aanvraag
 • je geniet 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf in België, voorafgaand aan de verklaring
 • je hebt kennis van de Nederlandse taal
 • je kan jouw maatschappelijke integratie bewijzen
 • je kan een bewijs van economische participatie voorleggen

Wat meebrengen

 • afschrift van jouw geboorteakte (eventueel gelegaliseerd en vertaald)
 • jouw huidige verblijfskaart
 • bewijs van de Nederlandse taal
 • bewijs van maatschappelijke integratie (bv. inburgeringsattest)
 • bewijs van economische participatie (bv. individuele rekeningen van de afgelopen 5 jaar)

Contact