Belgische nationaliteit - aanvraag

Maak een afspraak voor de aanvraag van de Belgische nationaliteit

De Belgische nationaliteit kan aangevraagd worden op het moment dat de verblijfsstatus van de kandidaat-Belg gestabiliseerd is en de kandidaat-Belg kan aantonen te voldoen aan een aantal integratiecriteria, waaronder maatschappelijke integratie, economische participatie en kennis van een landstaal.

U vindt hieronder de verschillende opties van artikel 12bis.

U bent geboren in België.

Voorwaarden

 • u bent ouder dan 18 jaar
 • u bent in België geboren
 • België is uw hoofdverblijfplaats op het ogenblik van de aanvraag
 • u geniet een wettelijk verblijf sedert uw geboorte

Wat meebrengen

 • afschrift van uw geboorteakte (eventueel gelegaliseerd en vertaald)
 • bewijs van betaling van de registratierechten (FOD Financiën - Italiëlei 4, Antwerpen)
 • uw huidige verblijfskaart

U bent ouder dan 65 jaar, u heeft een erkende handicap of u bent al 5 jaar invalide.

Voorwaarden

 • u bent ouder dan 18 jaar
 • u geniet een wettelijk verblijf van onbepaalde duur op het ogenblik van de aanvraag
 • u geniet 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf in België, voorafgaand aan de verklaring
 • u heeft kennis van één van de landstalen
 • u heeft een erkende handicap of de pensioengerechtigde leeftijd of bent 5 jaar invalide 

Wat meebrengen

 • afschrift van uw geboorteakte (eventueel gelegaliseerd en vertaald)
 • bewijs van betaling van de registratierechten (FOD Financiën, Italiëlei 4 - Antwerpen)
 • uw huidige verblijfskaart
 • bewijs van Nederlandse taal
 • attest handicap of attest invaliditeit

U bent gehuwd met een Belg of heeft een Belgisch kind.

Voorwaarden

 • u bent ouder dan 18 jaar
 • u geniet een wettelijk verblijf van onbepaalde duur op het ogenblik van de aanvraag
 • u geniet 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf in België, voorafgaand aan de verklaring
 • u heeft kennis van één van de landstalen
 • u kan uw maatschappelijke integratie bewijzen (bv. inburgeringsattest)
 • u bent gehuwd met een Belg en woont samen binnen het huwelijk gedurende een termijn van 3 jaar, of u bent ouder van een Belgisch kind

Wat meebrengen

 • afschrift van uw geboorteakte (eventueel gelegaliseerd en vertaald)
 • bewijs van betaling van de registratierechten (FOD Financiën, Italiëlei 4 - Antwerpen)
 • uw huidige verblijfskaart
 • bewijs van Nederlandse taal
 • bewijs van maatschappelijke integratie (bv. inburgeringsattest)
 • afschrift van uw huwelijksakte (eventueel gelegaliseerd en vertaald) of afschrift van de geboorteakte van het kind (eventueel gelegaliseerd en vertaald)

U verblijft reeds 10 jaar ononderbroken in België.

Voorwaarden

 • u bent ouder dan 18 jaar
 • u geniet een wettelijk verblijf van onbepaalde duur op het ogenblik van de aanvraag
 • u geniet 10 jaar wettelijk verblijf in België, voorafgaand aan de verklaring
 • u heeft kennis van één van de landstalen
 • u neemt deel aan het leven van de onthaalgemeenschap

Wat meebrengen

 • afschrift van uw geboorteakte (eventueel gelegaliseerd en vertaald)
 • bewijs van betaling van de registratierechten (FOD Financiën, Italiëlei 4 - Antwerpen)
 • uw huidige verblijfskaart
 • bewijs van Nederlandse taal
 • bewijs van deelname aan de onthaalgemeenschap

U verblijft reeds 5 jaar ononderbroken in België.

Voorwaarden

 • u bent ouder dan 18 jaar
 • u geniet een wettelijk verblijf van onbepaalde duur op het ogenblik van de aanvraag
 • u geniet 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf in België, voorafgaand aan de verklaring
 • u heeft kennis van één van de landstalen
 • u kan uw maatschappelijke integratie bewijzen
 • u kan een bewijs van economische participatie voorleggen

Wat meebrengen

 • afschrift van uw geboorteakte (eventueel gelegaliseerd en vertaald)
 • bewijs van betaling van de registratierechten (FOD Financiën, Italiëlei 4 - Antwerpen)
 • uw huidige verblijfskaart
 • bewijs van Nederlandse taal
 • bewijs van maatschappelijke integratie (bv. inburgeringsattest)
 • bewijs van economische participatie (bv. individuele rekeningen van de afgelopen 5 jaar)

Contact