Belasting op leegstand van gebouwen en woningen (2021 - 2023)

Belasting op leegstand van gebouwen en woningen (2021-2023):

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2020

Gepubliceerd op 16 december 2020