Groepspraktijk Arnica

Je kan bij ons terecht voor logopedie en psychologie. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht met hun vragen over

  • angsten
  • depressieve gevoelens
  • sociale problemen (vrienden maken, pestgedrag,..)
  • levensvragen
  • relatievragen
  • opvoedingsvragen , ... 

Kortom alle zaken waar je in je leven eens op kan botsen en waar je nu het gevoel hebt dat het nuttig kan zijn om hier met iemand over te praten. Ons team bestaat uit verschillende therapeuten met een eigen expertise. Na een eerste gesprek bij ons, bepalen we in ons team bij wie u het best terecht komt. 

Vragen of er onderliggend een probleem aanwezig is, zoals ADHD, autismespectrumstoornis, hoogbegaafdheid, ... worden opgenomen door onze diagnosticus. Deze werkt indien nodig samen met andere disciplines om een antwoord te vinden op de vraag die gesteld wordt.