't Hoefijzer

Lokaal Duivenbond - Wielertoeristen - KNSB - Vogelvrienden - KFC Lint - Wandelclub - Koninklijk Harmonieorkest - St.-Cecilia, enz.