Bestrijding van de Aziatische hoornaar

Vorig jaar werden de eerste Aziatische Hoornaars in Lint gemeld. Deze wespensoort heeft een grote impact op de honingbijen en de biodiversiteit.


De Aziatische hoornaar jaagt in groep op honingbijen voor de ingang van kasten. Het zijn opportunistische rovers die evengoed andere insecten als voedselbron gebruiken. Honingbijen hebben voorlopig weinig verweer tegen deze nieuwe belager. Ze zijn niet aangepast aan deze nieuwe uitheemse belager. Omwille van haar impact op de biodiversiteit, is de Aziatische hoornaar opgenomen op de Europese Unie lijst met zorgwekkende invasieve exoten. Dit betekent o.a. dat Belgiƫ een surveillance programma moet opstellen voor deze wespensoort en bestrijding moet uitvoeren. Vespa-Watch vormt hierin een belangrijk onderdeel. De invasie van de soort wordt mede door hen gemonitord en beheerd.


Beheer op maat

Denkt u een nest van een Aziatische hoornaar gevonden te hebben? Meld het dan via de Vespa-Watch website en aan de dienst omgeving. Vermeld hierbij zoveel mogelijk details over uw waarneming. Op die manier kunnen experten vaststellen of het wel degelijk om Aziatische hoornaar gaat en kan een verdelging gepland worden.


Ook waarnemingen van individuele Aziatische hoornaars zijn nuttig, zeker als de vliegrichting geweten is. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om de nesten op te sporen via triangulatie.

Geef een melding door!

Gevaarlijk voor de mens?

Net zoals andere angeldragende insecten kunnen Aziatische hoornaars pijnlijk steken. Dit is het natuurlijk verdedigingsmechanisme wanneer ze gestoord worden op het nest of in het nauw gedreven worden.

Verstoor hoornaars dan ook zo weinig mogelijk. Een steek van Aziatische hoornaar is vergelijkbaar met een steek van andere wespen. De angel van de soort is niet langer dan die van een Europese hoornaar (3 mm) en de hoeveelheid gif is niet groter dan die van een honingbij (15 microliter). Problematische situaties zijn dan ook zeldzaam en gelinkt aan de hoeveelheid steken en hypersensitiviteit. Wordt je plots onwel of misselijk, bel dan zo snel mogelijk het noodnummer 112. Meer informatie over wat te doen bij wespensteken vindt u op deze pagina van het antigifcentrum.

Contact