Bestrijding van de Aziatische hoornaar

Vorig jaar werden de eerste Aziatische Hoornaars in Lint gemeld. Deze wespensoort heeft een grote impact op de honingbijen en de biodiversiteit.


De Aziatische hoornaar jaagt in groep op honingbijen voor de ingang van kasten. Het zijn opportunistische rovers die evengoed andere insecten als voedselbron gebruiken. Honingbijen hebben voorlopig weinig verweer tegen deze nieuwe belager. Ze zijn niet aangepast aan deze nieuwe uitheemse belager. Omwille van haar impact op de biodiversiteit, is de Aziatische hoornaar opgenomen op de Europese Unie lijst met zorgwekkende invasieve exoten. Dit betekent o.a. dat België een surveillanceprogramma moet opstellen voor deze wespensoort en bestrijding moet uitvoeren. Vespa-Watch vormt hierin een belangrijk onderdeel. De invasie van de soort wordt mede door hen gemonitord en beheerd.

Beheer op maat

Denk je een nest van een Aziatische hoornaar gevonden te hebben? Meld het dan via de Vespa-Watch-website en aan de dienst omgeving. Vermeld hierbij zoveel mogelijk details over jouw waarneming. Op die manier kunnen experten vaststellen of het wel degelijk om de Aziatische hoornaar gaat en kan een verdelging gepland worden.

Ook waarnemingen van individuele Aziatische hoornaars zijn nuttig, zeker als de vliegrichting geweten is. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om de nesten op te sporen via triangulatie.

Geef een melding door!

Gevaarlijk voor de mens?

Net zoals andere angeldragende insecten kunnen Aziatische hoornaars pijnlijk steken. Dit is het natuurlijk verdedigingsmechanisme wanneer ze gestoord worden op het nest of in het nauw gedreven worden.

Verstoor hoornaars dan ook zo weinig mogelijk. Een steek van Aziatische hoornaar is vergelijkbaar met een steek van andere wespen. De angel van de soort is niet langer dan die van een Europese hoornaar (3 mm) en de hoeveelheid gif is niet groter dan die van een honingbij (15 microliter). Problematische situaties zijn dan ook zeldzaam en gelinkt aan de hoeveelheid steken en hypersensitiviteit. Word je plots onwel of misselijk, bel dan zo snel mogelijk het noodnummer 112. Meer informatie over wat te doen bij wespensteken vind je op deze pagina van het antigifcentrum.

Zelf een nest in of bij uw woning?

Sinds 19 december 2023 heeft de gemeente een subsidiereglement ter ondersteuning van de bestrijding van de Aziatische hoornaar.

Deze subsidie kan enkel aangevraagd worden:

 1. door eigenaars voor particuliere woningen/percelen,
 2. door een huurder/pachter van een woning/perceel,
 3. door een vereniging van mede-eigenaars, of
 4. door een erkende vereniging.

Dit zijn de algemene voorwaarden:

 1. Een subsidie ter bestrijding van de Aziatische hoornaar kan aangevraagd worden indien het een verwijdering van een nest van de Aziatische hoornaar betreft. Het verwijderen van wespennesten en nesten van de Europese hoornaar komt niet in aanmerking.
 2. De verwijdering van het nest dient te gebeuren door de brandweer of een erkende bestrijder opgenomen in de lijst van Vespa-Watch (zie bijlage onderaan deze pagina).
 3. De factuur van de verwijderaar dient toegevoegd te worden aan de aanvraag.
 4. De subsidie voor de bestrijding van een nest van Aziatische hoornaars mag niet gecumuleerd worden met enige andere vorm van financiële tegemoetkoming voor dezelfde bestrijding.

Dit is de aanvraagprocedure:

 1. De subsidie moet aangevraagd worden na de aanvang van de werken.
 2. De aanvraag wordt ingediend via omgeving@lint.be, of online via het aanvraagformulier.
 3. De aanvraag is slechts ontvankelijk wanneer ze volledig is. Dit betekent dat de verplichte velden volledig en correct zijn ingevuld en de factuur van de brandweer of erkend bestrijder als bijlage is toegevoegd. De aanvrager ontvangt een bevestiging als het dossier als volledig wordt beschouwd.

De terugbetaling gebeurt na uitvoering van de bestrijding op basis van de factuur van een erkend verdelger.

De maximale subsidie per nest bedraagt:

 • voor primaire nesten: € 20
 • voor secundaire nesten: € 70

Lees het volledige reglement onderaan in de bijlage.

Downloads

 • SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE BESTRIJDING VAN DE AZIATISCHE HOORNAAR.pdf
  86,7 Kb
 • Verdelgers Aziatische hoornaar regio Antwerpen.xlsx
  16,8 Kb

Contact