Attest van hoofdverblijfplaats

Vraag jouw attest aan via ons e-loket

Het attest van woonst of hoofdverblijfplaats is een attest dat bevestigt dat je als inwoner ingeschreven bent op jouw adres in de gemeente.

Er bestaat een bewijs van hoofdverblijfplaats (met eventueel een historiek in onze gemeente of een volledige historiek), een attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk en een attest van verblijf.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest aanvragen:

  • jijzelf (enkel voor je eigen gezin),
  • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd),
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat,
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet, of
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het document raadplegen, downloaden en afdrukken:

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen.

Wat meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

  • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart, en
  • je eigen identiteitskaart.

Hoe aanvragen?

Indien je het attest niet zelf digitaal kan opvragen via de hierboven vermelde websites of ons e-loket, contacteer dan onze dienst Burgerzaken telefonisch of per mail.
Het attest wordt vervolgens voor jou opgemaakt en klaargelegd aan het onthaal van het gemeentehuis. Je hoeft voor het afhalen ervan geen afspraak te maken.

Contact