Attest van hoofdverblijfplaats

Vraag uw attest aan via ons e-loket

Het attest van woonst of hoofdverblijfplaats is een attest dat bevestigt dat u als inwoner ingeschreven bent op uw adres in de gemeente.

Er bestaat een bewijs van hoofdverblijfplaats (met eventueel een historiek in onze gemeente of een volledige historiek), een attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk en een attest van verblijf.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:

  • uzelf (enkel voor uw eigen gezin)
  • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document raadplegen, downloaden en afdrukken:

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen.

Wat meebrengen

Als u het attest zelf ophaalt:

  • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • uw eigen identiteitskaart.

Hoe aanvragen?

Indien u het attest niet zelf digitaal kan opvragen via de hierboven vermelde websites of ons e-loket, contacteer dan onze dienst Burgerzaken telefonisch of per mail.
Het attest wordt vervolgens voor u opgemaakt en klaargelegd aan het onthaal van het gemeentehuis. U hoeft voor het afhalen geen afspraak te maken.

Contact