Assistentiewoningen De Wijngaard

De assistentiewoningen staan open voor ouderen van wie de gezondheidstoestand zodanig is dat zij relatief zelfstandig kunnen leven, maar wel de behoefte hebben aan een woning die functioneel aangepast is aan hun noden en hun mogelijkheden.


De toewijzing van de assistentiewoningen gebeurt op basis van een wachtlijst, waarbij rekening gehouden wordt met de woonplaats van de kandidaat-bewoner, de leeftijd en de datum van inschrijving.


Concreet wordt de wachtlijst als volgt ingedeeld:

 • Categorie 1: kandidaat-bewoners die 80 jaar oud zijn (of 65 jaar, met een attest van handicap) en die de voorbije 2 jaar in Lint gewoond hebben, of gedurende hun leven minstens 10 jaar in Lint woonden.
 • Categorie 2: kandidaat-bewoners, die 80 jaar oud zijn (of 65 jaar, met een attest van handicap) en een familiale band kunnen aantonen met een Lintenaar, of die in Lint wonen of gewoond hebben maar niet voldoen aan de domicilievereisten van categorie 1.
 • Categorie 3: kandidaat-bewoners, die 80 jaar oud zijn (of 65 jaar, met een attest van handicap) die geen band hebben met Lint.


Wanneer een woning vrijkomt, wordt de kandidaat die op de eerste plaats staat van categorie 1 van de wachtlijst gecontacteerd door de woonassistent. 
Indien de kandidaat nog interesse heeft, worden verdere afspraken voor opname gemaakt.
Als de kandidaat aangeeft geen interesse meer te hebben, wordt hij/zij geschrapt van de wachtlijst en wordt de eerstvolgende kandidaat gecontacteerd.


De aanvraag tot opname op de wachtlijst gebeurt via het zorgloket van het lokaal bestuur.
Je kan voor meer informatie of voor het inschrijven op de wachtlijst contact opnemen met onze coördinator zorgloket op het nummer 03/460 18 70.

Downloads

 • Plattegrond SF.pdf
  177,3 Kb
 • GAW Schriftelijke opnameovereenkomst.pdf
  114,2 Kb
 • GAW Interne afsprakennota De Wijngaard.pdf
  100,5 Kb
 • Infobrochure 2024.pdf
  1,6 Mb