Akte van erfopvolging

Een akte of attest van erfopvolging is een document dat de wettelijke erfgenamen vermeldt en nodig is voor de deblokkering van een bankrekening van een overledene. 

Dit attest dient u aan te vragen bij de FOD Financiën.