Aangifte van adreswijziging

Geef een adreswijziging online door

Maak een afspraak voor een adreswijziging

Maak een afspraak voor een adreswijziging als niet-Belg

Zorg ervoor dat je naam en huisnummer (en indien van toepassing ook busnummer) correct en duidelijk aangegeven staan aan je woning (deurbel en brievenbus).

Inhoud

Als je verhuist, moet je jouw nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken van jouw nieuwe stad of gemeente. Maar ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist, moet je dit aangeven.

Voorwaarden

Je kan de verhuis pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent.

Bewijsstukken

Jouw elektronische identiteitskaart met pincode.

Gelijkmatig verdeelde huisvesting

Voor een minderjarige die bij elk van de ouders verblijft volgens het principe van de gelijkmatig verdeelde huisvesting moeten bovendien volgende documenten worden meegebracht:

  • het wederzijds akkoord van de ouders

  • de gerechtelijke beslissing

  • de notariële akte.

Procedure

Je moet de adreswijziging melden aan de gemeente waar het nieuwe adres gelegen is:

  • Je kan de adreswijziging online melden via het digitaal loket van jouw (nieuwe) gemeente.

  • Je kan langsgaan bij de dienst Burgerzaken van jouw (nieuwe) gemeente.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven, heb je een geldig identiteitsbewijs nodig met jouw rijksregisternummer.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Controle van domicilie en aanpassing identiteitsdocumenten

Na de aangifte controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of je werkelijk op het aangegeven adres jouw hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle word je ingeschreven op jouw nieuwe adres en word je uitgenodigd om jouw identiteitskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen. Hiervoor heb je jouw elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

Vanaf het moment dat jouw identiteitskaart aangepast is, kan je alle andere instanties van jouw adresverandering op de hoogte brengen.

Inschrijvingsbewijs van voertuigen

De adreswijziging moet niet langer aangebracht worden op het inschrijvingsbewijs van jouw voertuig(en). Het kentekenbewijs zal enkel nog het adres vermelden dat geldig was op het moment van uitgifte.

Uitzonderingen

Recyclagepark

Als je vanuit Lint naar een andere gemeente verhuist, kan je indien nodig nog wel naar het recyclagepark.
Vraag hiervoor een toegangsbadge aan via het online formulier.

Recyclagepark

Als je vanuit Lint naar een andere gemeente verhuist, kan je indien nodig nog wel naar het recyclagepark. 
Vraag hiervoor een toegangsbadge aan via het online formulier

Contact