Aanvraag gegevens

Vraag gegevens aan via ons e-loket

 
Omwille van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan informatie uit de bevolkingsregisters alleen onder strenge voorwaarden meegedeeld worden.

Voor wie

Informatie uit de bevolkingsregisters (bv. een adres) kan gegeven worden over:
 • jezelf, als het over jouw eigen gegevens gaat;
 • anderen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering of de voortzetting van een procedure, voorzien in de wet.

Voorwaarden

Concreet kan het gaan over:
 • de betrekkingen tussen schuldeiser en schuldenaar,
 • een dagvaarding voor het gerecht,
 • beslagen,
 • vorderingen,
 •  …

Hoe aanvragen

Je vraagt de gegevens aan via ons e-loket of schriftelijk, met vermelding van de specifieke wettelijke bepaling. Je kan hiervoor het document hieronder gebruiken.

Niet toegelaten opzoekingen

Gegevens opvragen is niet toegelaten in onder meer volgende gevallen:

 • aanvragen van burgers over niet-verwante derden (bv. voor reünies),
 • aanvragen van redacties van verschillende media (bv. voor tv-programma’s),
 • aanvragen van verenigingen die adresgegevens van bepaalde doelgroepen vragen (bv. een jeugdbeweging die de adressen opvraagt van alle 6-jarigen),
 • ...

Downloads

Contact