Permanent verblijf

In WZC Zonnestraal is er plaats voor 80 vaste verblijven. Zowel personen met dementie als (zwaar)zorgbehoevenden kunnen hier terecht.

Voorwaarden

 • U bent minstens 65 jaar
 • Uw zorgscore moet voldoende hoog zijn. Deze vragenlijst wordt ingevuld samen met uw huisarts, zorgkundige of familie.

Kostprijs

In WZC Zonnestraal bedraagt de dagprijs voor alleenstaanden € 71,44. Voor koppels bedraagt de dagprijs € 128,60.

In deze dagprijs zijn volgende diensten inbegrepen:

 • Woongelegenheid en infrastructuur
 • Verpleging en verzorging
 • Maaltijden 
 • Animatie
 • Kine- en ergotherapie 

Volgende kosten zijn niet inbegrepen:

 • Persoonlijke dokterskosten en medicatie
 • Kapper en pedicure
 • Persoonlijke was
 • Verbruik cafetaria

In onderstaande documenten vindt u alvast wat meer informatie terug.

Downloads

Contact

Nu gesloten
Vandaag
open van 09:00 tot 17:00
Alle openingsuren Woonzorgcentrum Zonnestraal