Permanent verblijf

In WZC Zonnestraal is er plaats voor 80 vaste verblijven. Zowel personen met dementie als (zwaar) zorgbehoevenden kunnen hier terecht.

Voorwaarden

 • Je bent minstens 65 jaar.
 • Je zorgscore moet voldoende hoog zijn. Deze vragenlijst wordt ingevuld samen met je huisarts, zorgkundige of familie.

Kostprijs

In WZC Zonnestraal bedraagt de dagprijs voor alleenstaanden € 73,15. Voor koppels bedraagt de dagprijs € 131,68.

In deze dagprijs zijn volgende diensten inbegrepen:

 • Woongelegenheid en infrastructuur
 • Verpleging en verzorging
 • Maaltijden 
 • Animatie
 • Kine- en ergotherapie 

Volgende kosten zijn niet inbegrepen:

 • Persoonlijke dokterskosten en medicatie
 • Kapper en pedicure
 • Persoonlijke was
 • Verbruik cafetaria

In onderstaande documenten vind je alvast wat meer informatie terug.

Downloads

 • WZC - Welkomstbrochure 2021.pdf
  5,5 Mb
 • Missie en visie.pdf
  56,5 Kb
 • WZC Interne afsprakennota.pdf
  147,1 Kb
 • WZC-Privacyreglement.pdf.pdf
  84,4 Kb
 • WZC Schriftelijke opnameovereenkomst.pdf
  171,6 Kb

Contact