Niet-EU-burger - kort verblijf

Maak een afspraak

Elke niet-EU-burger is verplicht zich te melden bij de gemeente waar men verblijft, binnen de 3 dagen vanaf binnenkomst in België.

Sommige vreemdelingen zullen een bijdrage moeten betalen die de administratieve kosten zal dekken van de behandeling van hun aanvraag voor een machtiging tot verblijf, hun aanvraag voor een toelating tot verblijf of hun aanvraag voor een statuutwijziging.

Kort verblijf

Iedere niet-EU-burger die naar België komt, dient zich binnen de drie werkdagen aan te bieden bij de gemeente, behalve indien men verblijft in een hotel of logementhuis, ziekenhuis of gevangenis.

Aankomstverklaring

Deze meldingsplicht is een administratieve verplichting, die geen invloed heeft op de legaliteit van het verblijf.
Je krijgt een specifiek document, namelijk een “aankomstverklaring”.
Deze aankomstverklaring is geldig voor 3 maanden als je als vreemdeling niet visumplichtig bent of voor de duur van het visum (type C).
Een aankomstverklaring is geen inschrijving in het vreemdelingen- of bevolkingsregister.

Voor wie

Niet-EU-burgers die naar België komen voor toerisme, zaken of familiebezoek.

Voorwaarden

Je hebt als vreemdeling een paspoort, eventueel met een visum.
Iemand die naar het Schengengebied komt voor een kort verblijf moet over voldoende bestaansmiddelen beschikken. Mogelijk is er een tenlasteneming nodig.

De visumplichtige vreemdeling die in een ander Schengenland gevestigd is, mag zonder visum naar België komen voor een kort verblijf van ten hoogste 3 maanden per semester, op voorwaarde dat hij beschikt over

  • een geldige verblijfsvergunning voor dat Schengenland (nog tenminste 3 maanden geldig) en
  • een geldig nationaal paspoort.

De vreemdeling die houder is van een visum dat niet tot het Belgisch grondgebied is beperkt en dat is afgeleverd door één van de Schengenstaten en die regelmatig het grondgebied van één van deze staten bezoekt, mag zich vrij over het volledige grondgebied van de Schengenstaten verplaatsen gedurende de geldigheidsduur van het visum.

Hoe aanvragen

Maak een afspraak bij de dienst Burgerzaken.

Wat meebrengen

  • Jouw paspoort, eventueel voorzien van een visum, en
  • 1 recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de I.C.A.O. normen.

Afhandeling

Na het controleren van het paspoort en eventueel visum ontvang je een aankomstverklaring.

Wanneer je terug vertrekt, dient deze aankomstverklaring terug binnengebracht te worden op de dienst Burgerzaken.

Regelgeving

Luidens art. 6 van de wet van 15.12.80 kan de vreemdeling onder de reglementering Kort Verblijf in totaal niet meer dan 90 dagen (berekend over een periode van 6 maanden) in België of op het grondgebied van de Schengenstaten verblijven.
Dit wordt gerekend vanaf de binnenkomststempel in één van de Schengenlanden.
 

Gerelateerde items

Externe links

Contact