Europees rijbewijs

Maak een afspraak voor de aanvraag of hernieuwing

Maak een afspraak voor het afhalen

Inhoud

Een Europees rijbewijs is een document in bankkaartformaat met foto, waarmee u als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kunt aantonen dat u beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig. Het is geldig in:

 • alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER): dat zijn de landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
 • de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen.

Voorwaarden

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. U kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor hebt u een voorlopig rijbewijs nodig.

Procedure

U vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart.
 • Voorlopig rijbewijs.
 • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
 • Als de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs.
  Is de foto op uw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wilt u een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.
 • Indien u een nieuwe foto op uw rijbewijs wenst, dient ook uw identiteitskaart vernieuwd te worden (met diezelfde foto).
 • Een medisch attest is in sommige gevallen ook vereist:
  • Attest groep 1: voor de categorieën AM, A1, A2, A, B, BE, G indien u om medische redenen een vervoermiddel niet veilig kan besturen en daarom een medisch onderzoek nodig is.
  • Attest groep 2: voor de categorieën B(E), C(E), C1(E), D(E), D1(E). Dit gaat veelal over beroepsmatig besturen van een voertuig.

Kostprijs

€ 25

Retributiereglement

Papieren rijbewijs

Het papieren rijbewijs blijft geldig tot 2033.
Maar u kan reeds eerder een bankkaartmodel aanvragen, indien u dit wenst.
Indien u echter niet meer gelijkt op de foto, of als het rijbewijs beschadigd of onleesbaar is, dient u het nu reeds om te ruilen naar een bankkaartmodel.

Contact