Erkenning vrijetijdsverenigingen

Inhoud

Erkende vrijetijdsverenigingen kunnen subsidies ontvangen. Om erkend te worden als vrijetijdsvereniging moet u aan alle voorwaarden die in het reglement staan voldoen. Het volledige erkenningsreglement kan u hier terugvinden. 

Voorwaarden

Om als Lintse vrijetijdsvereniging erkend te kunnen worden, dient de vereniging aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • Voldoen aan de definitie van een vereniging: een groepering van minstens 10 mensen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd, feitelijk of in de vorm van een privaatrechtelijke rechtspersoon, zonder beroeps-, winst-of handelsoogmerk. De vereniging heeft de vorm van vzw of feitelijke vereniging.
  • Een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid kan worden van de vereniging op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt.
  • De vereniging situeert zich in het domein ‘vrije tijd’.
  • Een zetel in Lint hebben of een basiswerking hebben op het grondgebied van Lint. Verenigingen die ook een werking hebben buiten Lint, ontvangen enkel subsidies voor hun lokale Lintse werking. Indien de vereniging kan aantonen dat er geen of onvoldoende aangepaste accommodatie aanwezig is op het gemeentelijk grondgebied, dan is deze voorwaarde niet van toepassing maar dient de link met Lint te worden beschreven.
  • De helft van de leden zijn Lintenaren.
  • Gedurende minstens 1 jaar een actieve werking kunnen aantonen.
  • Statuten of een uitgeschreven doelstelling hebben.
  • Aparte rekening hebben op naam van de vereniging.
  • De vereniging heeft op maat van haar werking en schaal gangbare verzekeringen afgesloten en heeft zijn bestuur, leden, vrijwilligers,...hier in kennis van gesteld.

Procedure

De aanvraag tot erkenning kan via het formulier hieronder worden ingediend. 

Contact