Wilsbeschikking

 
Een wilsbeschikking registreert de wijze van begraven:
  • begraving in volle grond,
  • crematie gevolgd door asverstrooiing,
  • crematie door begraving in het urnenveld,
  • crematie door bijzetting van de as in het columbarium,
  • crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats

en het ritueel:

  • een uitvaartplechtigheid volgens een bepaalde godsdienst,
  • een uitvaartplechtigheid volgens de vrijzinnige levensovertuiging,
  • ...

Als u een keuze gemaakt hebt, kan u die laten vastleggen in het rijksregister.
U kan een gemaakte keuze steeds wijzigen.

Wat meebrengen

Uw identiteitskaart of verblijfskaart.

Bij overlijden

Bij elk overlijden is er een controle of er een laatste wilsbeschikking geregistreerd werd. In dat geval zal er nagegaan worden of de wens van de overledene gerespecteerd wordt.

Externe links

Contact