Wijziging familienaam

Maak een afspraak

Op 1 juli 2024 treedt een deel van de wet van 7 januari 2024 in werking, waarbij het voor meerderjarigen of ontvoogde minderjarigen mogelijk wordt om eenmalig bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring van naamsverandering te doen (dus geen K.B.) voor één van de namen voorzien in het nieuwe Belgische naamrecht.

Voor wie ?

 • Een meerderjarige of ontvoogde minderjarige Belg

 • Een erkende vluchteling of staatloze

Niet-ontvoogde minderjarigen kunnen geen verklaring van naamsverandering afleggen.

Nodige documenten

 • Verzoek tot naamsverandering

 • Verzoek tot opmaak akte (te tekenen als de aanvrager kinderen van +12 jaar heeft)

Welke naam ?

De naam kan worden gekozen uit de huidige namen van de ouders of adoptanten, naargelang de situatie waarin de verzoeker zich bevindt:

 • ofwel de naam van de vader, ofwel de naam van de moeder, ofwel één naam die samengesteld is uit hun twee namen, in de door de verzoeker gekozen volgorde, met niet meer dan één naam voor elk van hen (artikel 335, § 1, eerste lid oud BW).

 • ofwel de naam van de moeder, ofwel de naam van de meemoeder, ofwel één naam die samengesteld is uit hun twee namen, in de door de verzoeker gekozen volgorde, met niet meer dan één naam voor elk van hen (artikel 335ter, § 1, eerste lid oud BW).

Welke naam wanneer de verzoeker geadopteerd is

In geval van een gelijktijdige gewone adoptie door twee echtgenoten of samenwonenden:

 • ofwel de naam van één van de adoptanten,

 • ofwel één naam die samengesteld is uit hun twee namen, in de door de verzoeker gekozen volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen.

De geadopteerde kan één van zijn namen behouden, voorafgegaan of gevolgd door de naam van de adoptant, of in geval van gelijktijdige adoptie door twee echtgenoten of samenwonenden, door de naam van één van de adoptanten, die de verzoeker kiest.

De samenstelling van de naam van de geadopteerde is beperkt tot één naam voor de geadopteerde en één naam voor de adoptant(en) (artikel 353-1 van het oud Burgerlijk Wetboek).

In geval van gewone adoptie van het kind of adoptief kind van een echtgenoot, van een samenwonende of van een voormalige partner:

 • ofwel de naam van de echtgenoot, van de samenwonende of van de voormalige partner,

 • ofwel de naam van de adoptant,

 • ofwel één die samengesteld is uit hun twee namen, in de door de verzoeker gekozen volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen.

De geadopteerde kan één van zijn namen behouden, voorafgegaan of gevolgd door één naam van de adoptant of van de echtgenoot, van de samenwonende of van de voormalige partner.

De samenstelling van de naam van de geadopteerde is beperkt tot één naam voor de geadopteerde en één naam voor de adoptant of voor de echtgenoot, voor de samenwonende of voor de voormalige partner (artikel 353-2 van het oud Burgerlijk Wetboek).

In geval van gelijktijdige volle adoptie door twee echtgenoten of samenwonenden:

 • ofwel de naam van één van de adoptanten,

 • ofwel één naam die samengesteld is uit hun twee namen, in de door de verzoeker gekozen volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen (artikel 356-2 van het oud Burgerlijk Wetboek).

In geval van volle adoptie van het kind of van het adoptief kind van een echtgenoot, van een samenwonende of van de voormalige partner:

 • ofwel de naam van de echtgenoot, van de samenwonende of van de voormalige partner,

 • ofwel de naam van de adoptant,

 • ofwel één naam die samengesteld is uit hun twee namen, in de door de verzoeker gekozen volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen (artikel 356-2 van het oud Burgerlijk Wetboek).

Alternatief

Je kan ook steeds een aanvraag te richten aan de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie.

Downloads

 • Verzoek tot opmaak akte (voor kind +12jaar nav wijziging naam ouder).pdf
  49,4 Kb
 • Verzoek tot eenmalige naamsverandering.pdf
  31,4 Kb

Gerelateerde items

Contact