Geplande werken door Pidpa

Gepubliceerd op maandag 21 mrt 2022 om 14:41

UPDATE 29-03-2022

De komende maanden zal er gewerkt worden aan de waterleidingen in Lint. Op twee grote assen wordt er achtereenvolgens gewerkt. 

De oude waterleidingen zullen in eerste instantie vervangen worden door nieuwe. Na de straatwerken worden, waar nodig, de individuele koppelingen aan de huizen vervangen. Pidpa is opdrachtgever voor deze werken, die door een onderaannemer uitgevoerd worden. In een latere fase worden de fiets- en voetpaden vervangen.

Torfsstraat - start 4 april (paasvakantie) 

De werken starten op 4 april in de Torfsstraat. Tot 8 april is deze straat afgesloten voor het autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Gelijktijdig met deze werken aan de waterleiding, wordt ook de wachtzone aan de school aangepakt.

Statiestraat - start 7 april

Tussen 7 april en 15 april (eveneens paasvakantie) wordt de waterleiding in de Statiestraat aangepakt aan de kant van de pare huisnummers. Fietsers en voetgangers kunnen passeren via het fiets- en voetpad aan de overzijde, dus de onpare huisnummers. Gemotoriseerd verkeer kan niet door in beide richtingen (uitgezonderd bewoners). De bus blijft wel rijden maar volgt een omleiding, zie bijlage.  

Liersesteenweg - start 19 april 

Vervolgens vangen de werken in de Liersesteenweg aan vanaf 19 april. De aannemer start vanaf het rondpunt en verschuift richting KMO-zone Lerenveld. In de eerste fase wordt gewerkt aan de kant van de oneven nummers. In de tweede fase werkt de aannemer aan de even kant van de Liersesteenweg, maar dan in omgekeerde richting: vanaf de KMO-zone naar het rondpunt toe. Het verkeer wordt de eerste dagen omgeleid (om verkeersproblemen op het rondpunt te vermijden). Fietsers volgen de fietsostrade als omleidingsweg. 


Nadien is de Liersesteenweg bereikbaar in twee richtingen. De doorgang wordt via verkeerslichten geregeld. 

Het einde van deze werken is voorzien (afhankelijk van de weersomstandigheden) tegen het begin van de grote vakantie. Hou zeker ook rekening met de werken in de buurgemeente Duffel. 

Bezoek aan het recyclagepark? Het park blijft bereikbaar tijdens de werken, maar weet dat u ook steeds in de andere recyclageparken van IGEAN terecht kan. Meer info hierover vindt u op de website: www.igean.be.

Downloads