Werken ELIA hoogspanningslijnen midden '23

Gepubliceerd op dinsdag 27 sep 2022 om 11:46

Elia krijgt regelmatig meldingen over geluid afkomstig van een hoogspanningslijn. Na onderzoek blijken er geen veiligheidsrisico’s te zijn. Bepaalde rood-witte bebakeningsbollen zorgen voor een storend geluid. Elia heeft alle geluidshinder zorgvuldig in kaart gebracht en een technische oplossing uitgewerkt.

Nieuw type bebakeningsbol

Rood-witte bebakeningsbollen maken een hoogspanningslijn beter zichtbaar voor vliegverkeer. Op basis van vliegroutes bepaalt de overheid waar netbeheer Elia zo’n bebakeningsbollen moet hangen
aan hoogspanningslijnen. Na studies heeft Elia een nieuwe, duurzame bebakeningsbol aangekocht waarmee geluidshinder wordt vermeden en dat voldoet aan de huidige wettelijke reglementering en
geldende veiligheidsnormen.

Werken met helikopter vanaf midden 2023

Bebakeningsbollen moeten handmatig van een hoogspanningslijn worden afgehaald of gemonteerd. Dit gebeurt door monteurs die in een bakje onder aan een helikopter hangen. Elia zal hiervoor de
gespecialiseerde Franse firma Airtelis inschakelen. Overal in Europa worden hoogspanningslijnen voorbereid op de energietransitie. Door dit druk werkschema kan de aannemer de werken in uw buurt ten vroegste vanaf midden 2023 uitvoeren.