Wegenwerken Liersesteenweg - laatste fase - update

29 mei 2024

Ondanks alle genomen inspanningen om de planning van wegen- en rioleringswerken in de Liersesteenweg aan te houden en bij te sturen, hebben de weersomstandigheden opnieuw roet in het eten gestrooid. Deze werken kregen, na een kletsnatte winter, te kampen met een voorjaar dat zelfs tot op de dag van vandaag opnieuw veel wateroverlast veroorzaakt. 

De totale werkperiode voor deze laatste fase van de Liersesteenweg was geraamd op 100 werkdagen. Momenteel zijn er 80 dagen effectief gewerkt. Maar daarnaast zijn er ook 63 verletdagen opgetekend. 

Verlet door de overmatige neerslag die heel Europa al maanden teistert. 

Het feit dat een groot deel van de Liersesteenweg in overstromingsgevoelig gebied ligt en een ondergrond heeft met weinig doorlatende grond, speelt de aannemer parten. Bij elke nieuwe regenbui kan er nauwelijks water doorsijpelen in de ondergrond.

In de gemeentelijke communicatie las je al geruime tijd dat de bussen van De Lijn opnieuw hun normale traject hervatten vanaf 1 juni. Deze streefdatum moet nu uitgesteld worden. 

De straat blijft afgesloten voor De Lijn én al het ander doorgaand verkeer tot 1 juli.

De reden hiervoor is dat de fundering van het nieuwe fietspad nog op verschillende plaatsen moet worden aangelegd. Met vertraging die, zoals eerder aangehaald, veroorzaakt wordt door de te natte ondergrond en die dus niet-draagkrachtig is. 

Mocht de weg opengesteld worden terwijl de aannemer ondertussen nog aan het fietspad werkt, is bijzonder onveilig. Om het fietspad aan te leggen, worden immers grote machines ingezet. Machines die door hun omvang en draaicirkel meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen. Dan zouden er zowel voor het gemotoriseerd verkeer dat voorbij rijdt als voor de medewerkers op de werf gevaarlijke situaties ontstaan. 

Op de laatste werfvergadering is dan ook beslist om Liersesteenweg vanaf 1 juli open te stellen voor alle verkeer. Ook de fietsers rijden vanaf dan op het veilige,  nieuwe en vrijliggende pad.

Het lokaal bestuur had, samen met u en de aannemer, graag gezien dat de werken met weinig of geen weerverletdagen zouden verlopen. De realiteit is helaas anders. 

Alle aannemers kampen met vertraging door wateroverlast. 

Embuild, de Confederatie Bouw Antwerpen, die de aannemers informeert, verdedigt en vertegenwoordigt, heeft zelfs een brief geschreven waarin ze de opdrachtgevers en gemeentebesturen uitlegt hoe uitzonderlijk 2024 tot nu toe geweest is.

De aannemer stelt nu alles in het werk om de laatste details af te werken en het fietspad aan te leggen. 

Hopelijk breekt er weldra een aangename en zonnige zomer aan, waar de nieuwe Liersesteenweg mooi tot haar recht komt. 

Een steenweg met:

 • een nieuwe toegankelijke bushalte; 

 • een voetpad; 

 • een snelheidsbeperking tot 50 km/u;

 • een veilig afgelegen fietspad;

 • nieuwe straatbomen; 

 • voor binnenkort: de twee kasseiwegen worden herlegd, er komt een wadi en na de zomer worden daar 30 nieuwe inheemse bomen aangeplant.

Bij deze wenst het lokaal bestuur zich te verontschuldigen voor het oponthoud dat de werf gekend heeft. Hopelijk hebben we nu definitief de eindsprint ingezet!

Dank voor je begrip.

-----------------------------------------------------

Februari 2024: update

De werken hebben de laatste maanden hinder ondervonden van de weersomstandigheden. Er viel heel veel neerslag met overvolle grachten tot gevolg, die het regenwater maar moeizaam konden afvoeren. Daarop volgde een vorstperiode in januari. De aannemer maakt zich sterk dat de vertraging tot een minimale periode herleid wordt. Er staan verschillende onderaannemers klaar om samen verder te werken aan de aanleg van het fietspad en aansluitend aan het wegdek.

12 december 2023: Liersesteenweg afgesloten voor alle verkeer. Geen doorgaand verkeer mogelijk!

De heraanleg van de Liersesteenweg gaat gepaard met een hoge grondwaterstand en een zeer natte bodem. De funderingskoffer is verzadigd. Het rijden over de funderingskoffer moet zoveel mogelijk vermeden worden. Enkel de bewoners mogen de werfzone gebruiken om van en naar hun woning te rijden.
Maar de aannemer en de bewoners stellen vast dat er nog veel verkeer over de werf rijdt dat zeker geen bestemmingsverkeer is.

Dit moet vermeden worden, want bij elke doortocht beweegt de steenslag van de fundering en die mengt zich met de onderliggende modder. Het resultaat is een fundering die onvoldoende draagkracht heeft. Het is om die reden dat de aannemer bij voorkeur werkt met graafkranen met rupskettingen zodat de druk op de grond beduidend verkleind wordt.

Daarom is besloten om de werf op te splitsen in twee delen. Op onderstaand plan zie je een rood kruis staan. Op die plaats wordt vanaf 11/12/2023 de straat afgesloten voor alle verkeer. Er is geen doorgaand verkeer meer mogelijk.

De huisnummers tot 319 en 346 B zijn bereikbaar via het centrum van Lint. De hogere huisnummers zijn enkel bereikbaar via Lier.

Deze situatie zal zeker enkele weken gehandhaafd worden. Ook tijdens het bouwverlof rond de kerstperiode. De fundering moet de kans krijgen om te rusten en te ontwateren.

Als de knip eventueel opgeschoven wordt, zal dit gecommuniceerd worden via de gekende kanalen.

--------------------------------------------------

Op maandag 2 oktober startte aannemer Crauwels nv met het vernieuwen van het laatste deel van de Liersesteenweg.

De werfzone situeert zich tussen het Lerenveld en de grens met Lier en de werken duren tot het voorjaar 2024. Een einddatum is moeilijk in te schatten omdat deze afhankelijk is van de weersomstandigheden en de herfst en winter komen eraan.

Wat houden de vernieuwingswerken in?

 • Riolering onder de rijweg wordt vervangen.
 • Hemelwater en afvalwater worden gescheiden afgevoerd.
 • Rijbaan wordt grotendeels vervangen door een nieuwe betonnen rijweg.
 • Fietspad wordt vernieuwd en sluit aan op het eerder vernieuwde fietspad op de steenweg.

Welke gevolgen heeft dit?

De rijbaan wordt in beide richtingen volledig afgesloten:       

 • Er is geen gemotoriseerd verkeer mogelijk vanuit Lier of richting Lier. Er wordt een omleiding voorzien die via Duffel of Hove/Boechout loopt.
 • Ondernemers van de Liersesteenweg en Lerenveld zijn bereikbaar vanuit Lint centrum (rondpunt).
 • Fietsers volgen de fietsostrade.
 • Buslijn 35, 351, 359 rijdt via Hove en Boechout naar Lier en omgekeerd.
 • Bewoners worden via een bewonersbrief op de hoogte gebracht hoe ze hun woning met de auto verlaten of bereiken en hoe de afvalophaling gebeurt.

Heb je vragen? Stel ze via info@lint.be. Veelgestelde vragen worden gebundeld en op deze pagina beantwoord.

Hulpdiensten

De hulpdiensten kregen instructies over de bereikbaarheid en aanrijroutes. Je hoeft je daar zelf geen zorgen over te maken, zij zijn op de hoogte.

Als bijlage vind je 5 plannen van deze fase.

UPDATE 27/10/2023: tijdens de herfstvakantie (tot en met 5 november) liggen de werken even stil, de rijbaan blijft afgesloten voor doorgaand verkeer. 

Downloads