Wegenwerken Liersesteenweg - laatste fase - update

12 december 2023: update: Liersesteenweg afgesloten voor alle verkeer. Geen doorgaand verkeer mogelijk!

De heraanleg van de Liersesteenweg gaat gepaard met een hoge grondwaterstand en een zeer natte bodem. De funderingskoffer is verzadigd. Het rijden over de funderingskoffer moeten zoveel als mogelijk vermeden worden. Enkel de bewoners mogen de werfzone gebruiken om van en naar hun woning te rijden.

Maar de aannemer en de bewoners stellen vast dat er nog veel verkeer over de werf rijdt dat zeker geen bestemmingsverkeer is.

Dit moeten vermeden worden, want bij elke doortocht beweegt de steenslag van de fundering en mengt zich met de onderliggende modder. Het resultaat is een fundering die onvoldoende draagkracht heeft. Het is om die reden dat de aannemer bij voorkeur werkt met graafkranen met rupskettingen zodat de druk op de grond  beduidend verkleind wordt.

Daarom is besloten om de werf op te splitsen in twee delen. Op onderstaand plan zie je een rood kruis staan. Op die plaats wordt vanaf 11/12/2023 de straat afgesloten voor alle verkeer. Er is geen doorgaand verkeer meer mogelijk.

De huisnummers tot 319 en 346 B zijn bereikbaar via het centrum van Lint. De hogere huisnummers zijn enkel bereikbaar via Lier.

Deze situatie zal zeker enkele weken gehandhaafd worden. Ook tijdens het bouwverlof rond de kerstperiode. De fundering moet de kans krijgen om te rusten en te ontwateren.

Als de knip eventueel opgeschoven wordt, zal dit gecommuniceerd worden via de gekende kanalen.

--------------------------------------------------

Op maandag 2 oktober startte aannemer Crauwels nv met het vernieuwen van het laatste deel van de Liersesteenweg.

De werfzone situeert zich tussen het Lerenveld en de grens met Lier en de werken duren tot het voorjaar 2024. Een einddatum is moeilijk in te schatten omdat deze afhankelijk is van de weersomstandigheden en de herfst en winter komen eraan.

Wat houden de vernieuwingswerken in?

  • Riolering onder de rijweg wordt vervangen.
  • Hemelwater en afvalwater worden gescheiden afgevoerd.
  • Rijbaan wordt grotendeels vervangen door een nieuwe betonnen rijweg.
  • Fietspad wordt vernieuwd en sluit aan op het eerder vernieuwde fietspad op de steenweg.

Welke gevolgen heeft dit?

De rijbaan wordt in beide richtingen volledig afgesloten:       

  • Er is geen gemotoriseerd verkeer mogelijk vanuit Lier of richting Lier. Er wordt een omleiding voorzien die via Duffel of Hove/Boechout loopt.
  • Ondernemers van de Liersesteenweg en Lerenveld zijn bereikbaar vanuit Lint centrum (rondpunt).
  • Fietsers volgen de fietsostrade.
  • Buslijn 35, 351, 359 rijdt via Hove en Boechout naar Lier en omgekeerd.
  • Bewoners worden via een bewonersbrief op de hoogte gebracht hoe ze hun woning met de auto verlaten of bereiken en hoe de afvalophaling gebeurt.

Heb je vragen? Stel ze via info@lint.be. Veelgestelde vragen worden gebundeld en op deze pagina beantwoord.

Hulpdiensten

De hulpdiensten kregen instructies over de bereikbaarheid en aanrijroutes. Je hoeft je daar zelf geen zorgen over te maken, zij zijn op de hoogte.

Als bijlage vind je 5 plannen van deze fase.

UPDATE 27/10/2023: tijdens de herfstvakantie (tot en met 5 november) liggen de werken even stil, de rijbaan blijft afgesloten voor doorgaand verkeer. 

Downloads