Wat na de wateroverlast?

Gepubliceerd op donderdag 20 jun 2024 om 13:45

Na de lokale wolkbreuk van dinsdag 18 juni,10 juli of vandaag heb je misschien schade opgelopen. 

Waterschade is gedekt in jouw brandverzekering. De brandverzekering dekt meerdere gevaren (stormschade, brand, explosie…) en onvoorziene schade door water aan woning en inboedel (indien je bij je brandverzekering ook in je inboedel verzekerd hebt). Waterschade behoort tot één van de basisdekkingen van de brandverzekering.

Wat kan je doen? 

  • Zorg voor voldoende bewijsmateriaal (vooral foto's) en geef de schade door aan de verzekering. Stuur jouw brandverzekeraar de aangifte van het schadegeval, de foto’s en de offertes voor eventuele herstellingen. Laat ook nooit herstellingen uitvoeren zonder dat je akkoord hebt van je verzekeraar. 
  • Je kan, uiterlijk tot 17 augustus, deze overstroming melden bij het Vlaams Rampenfonds. Het Rampenfonds bekijkt  of het weersverschijnsel als ramp erkend kan worden. Dat betekent niet dat er meteen een schadevergoeding volgt. De aanvraag tot schadevergoeding kan pas ingediend worden als het Vlaams Rampenfonds de ramp effectief erkent. 

Meer info over het Rampenfonds en het meldingsformulier vind je hier

Heb je zandzakjes gekregen van de technische dienst? Leg ze na gebruik terug (veilig) aan het voetpad.