naar inhoud

MedEvent

MedEvent is een gemotiveerd vrijwilligersteam dat ontstaan is uit verschillende hulpverleners (kruisverenigingen, ziekenhuis omgeving, 112 Dringende Geneeskundige Hulpverlening, brandweer,...).

We zijn een vzw of voluit een vereniging zonder winstoogmerk. Dit betekent dat we dit allemaal volledig vrijwillig doen naast onze dagdagelijks werk. We doen dit niet  om gewoon maar mee te profiteren van uw evenement. We werken uit passie, wat je dan ook kunt ondervinden door de gedrevenheid, motivatie en plichtsbewustheid van onze vrijwilligers.

Onze naam bevat zoals u vast al hebt kunnen zien twee hoofdletters MedEvent, Med van medische hulpverlening en Event van Evenementen. Heel simpel maar toch duidelijk een omvatting van onze kerntaak, iets waar we naar streven: hoe kunnen we het voor jou als organisator zo simpel mogelijk maken en houden en toch ons takenpakket met de volle 100% perfect uitvoeren.

MedEvent biedt professionele medische hulpverlening voor evenementen.

Een zeer ervaren en gespecialiseerd vrijwilligersteam van EHBO-ers, ambulanciers, verpleegkundigen en artsen biedt eerste hulp en gezondheidsvoorlichting op maat. Voor de samenstelling van een team maken wij gebruik van een risicoveiligheidsanalyse, zodat je fuif, popfestival, bedrijfsfeest, sportevenement, autorace, dance-evenement, etc. verzekerd is van gespecialiseerde zorg die voor je evenement gewenst en vereist is.

Onze medewerkers staan op evenementen altijd paraat om iemand te helpen die zich bijvoorbeeld onwel voelt, pijnlijke blaren heeft, gevallen is of zwaardere letsels heeft opgelopen.

We zullen ook steeds trachten de juiste vrijwilligers op de juiste plaats in te zetten. Zo is het handig  wanneer we een vrijwilliger, die ook actief is bij de brandweer, ingezet wordt bij een autorodeo. De kans dat hier een gecombineerde medisch/technische interventie nodig is, is veel groter dan tijdens een popfestival. Daar zullen we  eerder een vrijwilliger  inzetten met coördinatie ervaring en zelfs een Postgraduaat in het rampenmanagement vanuit het oogpunt van multidisciplinaire voorbereiding, samenwerking, overleg en planning.

Maar vzw MedEvent wil steeds dat ietsje meer bieden. Je kunt bij ons ook terecht voor alle aspecten van voorbereiding en planning die de gezondheid en veiligheid tijdens je evenement met zich te weeg brengt. Wij zijn steeds bereid om samen met jou een veiligheidsplan en eventueel een BNIP uit te werken.

Ook kun je bij ons terecht voor multidisciplinaire coördinatie en opvolging.  In het huidig gegeven van de werking van veiligheidsdiensten dreig je als organisator soms verloren te lopen of opgeslorpt te worden door het aspect veiligheid. Hierdoor dreigt het oorspronkelijk doel van een geslaagd evenement aan jou voorbij te gaan zonder dat je er zelf van genotenhebt. Hier willen wij je dan ook graag  bijstaan, door zowel voor als tijdens je event. We nemen de druk van je schouders weg en leiden alles in goede banen. Waarom zou jemoeten wakker liggen van een veiligheidsoverleg tijdens het beste optreden op je event als wij dat voor jou  zouden kunnen doen.

Hoe we dit juist zien vind je terug op onze site bij overlegcoördinatie.

We denken nog verder en hebben nog een extraatje in onze marge. Stel er gebeurt iets totaal onverwacht op je event. Onmiddellijk staat de pers  met de nodige journalisten voor je neus. De makkelijke gang van zaken hier is dan "geen commentaar" te geven. Echter kan dit er toe leiden dat de pers toch informatie inwint die niet volledig strookt met de waarheid. Ook hier willen wij  in bijstaan. Enkele van onze vrijwilligers zijn getraind in het PR-gebeuren en het omgaan met de pers. Zo moet jij je hierover geen zorgen maken. Zij zullen, indien nodig, de pers te woord staan en ervoor zorgen dat je door dit gebeuren geen extra imago schade oploopt door het alom gekende en gevreesde maar voor jou wel het gemakkelijkste "geen commentaar".

Contactgegevens

adres
Uitbreidingstraat 1082547 Lint
gsm
0476 68 80 80
e-mail
hulpdienst@vzwmedevent.be
website
www.vzwMedEvent.be

Voorzitter

naam
Thierry Vlaminck
adres
2547 Lint
tel.
0476 68 80 80
e-mail
e-mail
Terug naar verenigingengids
Logo

Contact

naam
Thierry Vlaminck
adres
Uitbreidingstraatb 1082547 Lint
tel.
0476 68 80 80
e-mail
e-mail

Categorie