Cursus "Veilig op Weg"

Gepubliceerd op woensdag 8 mei 2024 om 15:38

Cursus “Veilig op Weg” voor jonge verkeersovertreders


Samen met het parket van Antwerpen startte de lokale politie HEKLA op 1 maart een project waarbij jonge verkeersovertreders extra gesensibiliseerd worden. Jongeren van 12 tot en met 15 jaar die binnen het jaar twee vastgestelde verkeersovertredingen begaan, zullen
verwacht worden op een cursus ‘Veilig op Weg’, die gegeven wordt door het VIAS Instituut. Deelname kost 50 euro. Na de tweede vastgestelde verkeersovertreding stelt de politie sowieso een proces-verbaal op, waarin vermeld wordt of de jongere de cursus al dan niet
volgde. Het dossier wordt dan overgemaakt aan de sectie jeugd en gezin van het parket van Antwerpen, die instaat voor de verdere opvolging.

Door dit te organiseren wil de politie deze jongeren kennis over de verkeersregels bijbrengen en vooral laten inzien waarom de wegcode zo belangrijk is. Ze worden gewezen op hun aandeel in het verkeer en hoe ze hun eigen veiligheid én die van andere weggebruikers garanderen.


De politie spendeert veel capaciteit en middelen aan handhaving, maar verkeersveiligheid is een taak van iedereen. Door deze samenwerking met het parket en VIAS wil de politie jonge verkeersovertreders hier bewust van maken, zodat ze inzien dat ze hun gedrag in het verkeer moeten bijsturen.

Samenwerken, samen veilig!