Uitbetaling schooltoeslag

Gepubliceerd op maandag 27 jun 2022 om 08:29

De schooltoeslag is een jaarlijkse steun voor gezinnen met schoolgaande kinderen en met een laag inkomen. Meestal kan de uitbetaler die schooltoeslag automatisch berekenen en betalen. U hoeft er dan niets voor doen.

Krijgt uw kind al een Groeipakket? Dan ontvangt u de schooltoeslag automatisch als u er recht op hebt. 
Wat zijn de voorwaarden?

  • Uw gezin voldoet aan de inkomstenvoorwaarde.
  • Uw kind is Belg of voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde.
  • Uw kind gaat naar een kleuter-, lagere of secundaire school in Vlaanderen of Brussel (erkend, gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap). Ook studenten HBO5 Verpleegkunde komen in aanmerking.
  • Uw kind is voldoende aanwezig op school.

Gaat uw kind naar de hogeschool of universiteit
Dan kan uw kind geen schooltoeslag meer krijgen, maar misschien wel een studietoelage. Op www.studietoelagen.be vindt u alle informatie. Uw student moet hier wél een aanvraag doen.

Lees alles na op de infofiche

Dit jaar start de uitbetaling van de toeslag zelfs al voordat het schooljaar start, vanaf 29/08/2022.