toelage personenalarm

Het OCMW geeft een toelage voor tussen te komen in de huurprijs van het alarm. De mensen nemen een alarm afkomstig of uitgegeven door de mutualiteit. Wij geven als OCWM een toelage voor de eenmalige installatiekost alsook voor de verhuring. Deze toekenning bedraagt 0.26 euro per dag die 1x per jaar zal uitbetaald worden (+/-90 euro). Voor aan de voorwaarden te voldoen moet er uiteraard ook een staving gebeuren aan de hand van een attest of betalingsbewijs naar de mutualiteit.