Thuiszorgtoelage

Inhoud

Het OCMW Lint kent een toelage toe aan gebruikers van een thuiszorgdienst. Deze toelage is bedoeld om een deel van de kosten van de nodige thuiszorgdiensten te dragen. De toelage bedraagt 26 euro per maand.

Voorwaarden

  • De gebruiker van de thuiszorgdienst is 65 jaar of ouder.
  • De gebruiker ontvangt thuiszorg verstrekt door derden. 
  • Het gezinsinkomen mag niet hoger liggen dan 1.5 keer het leefloon, dat overeenkomt met de gezinssituatie. De exacte bedragen kunt u opvragen bij de maatschappelijk werker. 
  • De hulpbehoevendheid van de zorgvrager moet worden aangetoond aan de hand van een attest dat de huisarts moet invullen. Het juiste attest en andere mogelijke attesten kunnen opgevraagd worden aan de maatschappelijk werker. 

Procedure

Als je denkt dat je in aanmerking komt voor de thuiszorgtoelage maak je een afspraak maken bij de sociale dienst van het lokaal bestuur Lint. Er wordt dan een huisbezoek gepland om je situatie te bespreken en een aanvraag in te dienen.

Contact

Nu gesloten
Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 13:00 tot 16:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 13:00 tot 16:00
Alle openingsuren Sociale dienst OCMW