Thuiszorgtoelage

Bij het Lokaal Bestuur Lint kan je via het OCMW-huis terecht voor de aanvraag van een thuiszorgtoelage. Deze bedraagt 26euro die driemaandelijks betaald gaat worden. Dus om de drie maanden krijg je deze toelage dan. Uiteraard zijn hier ook voorwaarden aan verbonden zo moet je bv een document invullen waarin je kan staven dat je inkomen niet hoger is dan een vooropgelegde norm.