Aanvraag Belgische Nationaliteit

Maak een afspraak

De Belgische nationaliteit kan aangevraagd worden op het moment dat de verblijfsstatus van de kandidaat-Belg gestabiliseerd is en de kandidaat-Belg kan aantonen te voldoen aan een aantal integratiecriteria waaronder maatschappelijke integratie, economische participatie en kennis van een landstaal.

Er zijn verschillende opties van artikel 12bis, voor welke procedure kom je het meest in aanmerking?