G-sport

G-sport is gewoon sporten!

G-sport is sport voor personen met een handicap. De ‘G’ staat voor geïntegreerd,
gelijkwaardig, goesting, grensverleggend, gescoord, genieten maar vooral gewoon
sporten.

Aangezien het onze doelstelling is om zo veel mogelijk inwoners aan het sporten te krijgen en
houden wil de gemeente Lint wil dan in 2020 voluit inzetten op G-sport, want ook zij hebben
recht om aan sport te doen.

Om een goed beeld te krijgen waar er behoefte aan is en wat er leeft binnen onze gemeente
rond G-sport zou jij ons kunnen helpen met een antwoord te geven op onderstaande vragen.
Op deze manier kunnen wij samen het traject gaan uitstippelen en uitvoeren.

E-loket