Zaalverhuur GBS

Lokalen Gemeentelijke basisschool
Duffelsesteenweg 48
2547 Lint

De verschillende lokalen:
Polyvalente zaal (refter)
Zolder (Klimop)

De voormelde zalen kunnen (buiten normaal schoolgebruik en gebruik door het gemeentebestuur) alleen worden gebruikt voor activiteiten georganiseerd door verenigingen, diensten, besturen of personen uit Lint, en dit wanneer de activiteit van deze huurder minimum 8 keer per jaar plaatsvindt.

Gebruik wordt niet toegestaan voor de organisatie van:

* activiteiten met een duidelijk commercieel karakter

* bals en fuiven en feesten

Einduur: 23.00 uur

Vergoeding
€ 7,50 per uur
De lokalen worden enkel verhuurd per uur

Wijze van aanvragen:
Men dient contact op te nemen met de balie van OC De Witte Merel op het nummer 03 455 12 13.