Gedeeld verblijf

Minderjarige kinderen worden nu ingeschreven op het gemeenschappelijke adres van hun ouders of bij één van de ouders indien deze niet meer samenleven.
Sinds 15 februari 2015 kan melding gemaakt worden van het gedeelde verblijf van het kind: het adres van de ouder, waar het kind niet is ingeschreven in het bevolkingsregister maar wel af en toe verblijft, of gedeeltelijk verblijft, in het kader van een co-verblijfsouderschap.