Klimaat

Om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering binnen de perken te houden, gaan wetenschappers ervan uit dat de opwarming van de aarde onder de 2°C ten opzichte van het pre-industriële niveau moet blijven. Om dit te bereiken zal de uitstoot van broeikasgassen met 80% tot 95% moeten verminderen tegen 2050.

Internationale samenwerking is noodzakelijk om dit doel te bereiken. Ook kleinschalige(r) projecten zijn een must, in Vlaanderen èn op gemeentelijk vlak.

 Lint zal daarom ook haar steentje bijdragen en streeft naar klimaatneutraliteit tegen 2030. Om haar doel te bereiken is een zo ruim mogelijk draagvlak binnen de Lintse bevolking noodzakelijk. Hiervoor heeft het gemeentebestuur de MiNa-raad de opdracht gegeven om zo veel mogelijk impulsen en ideeën te verzamelen voor het opstellen van een klimaatactieplan.

In eerste instantie gaat de gemeente zelf in kaart brengen welke concrete maatregelen zij al heeft genomen en waar er zich haalbare opportuniteiten binnen de gemeente aanbieden om verdere maatregelen te treffen. Naast deze (meetbare) acties is het zeer belangrijk dat alle overige maatregelen afkomstig zijn van en gedragen worden door een zo groot mogelijk deel van de Lintenaren. Op die manier willen we concrete ondersteunende en ontradende maatregelen uitwerken om de impact van de mens op het klimaat zo klein mogelijk te houden.