Rampenschade

De laatste jaren worden we steeds meer en meer geconfronteerd met de gevolgen van natuurrampen door extreem weer (bv. storm, wateroverlast, ...). Een uitzonderlijk verschijnsel kan door de overheid erkend worden als natuurramp. Wanneer dit het geval is, kunnen de getroffenen een aanvraag tot vergoeding indienen bij het rampenfonds. Met het oog op een vlotte en correcte afhandeling van de schadedossiers is het sterk aangeraden dit in overleg met de gemeentelijke ambtenaar noodplanning te doen.

Nóg meer informatie vind je op onderstaande links:

FOD Binnenlandse Zaken - Civiele Veiligheid