Rampenschade

De laatste jaren worden we steeds meer en meer geconfronteerd met de gevolgen van natuurrampen door extreem weer (bv. storm, wateroverlast, ...). Een uitzonderlijk verschijnsel kan door de overheid erkend worden als natuurramp. Wanneer dit het geval is, kan je een aanvraag tot vergoeding indienen bij het rampenfonds.
 
Vanaf nu dien je dit zelf aan te vragen via https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds
 
Met het oog op een vlotte en correcte afhandeling van de schadedossiers kan je beroep doen op de gemeentelijke ambtenaar noodplanning. 

Nóg meer informatie vind je op onderstaande links:

FOD Binnenlandse Zaken - Civiele Veiligheid