Wat doe je in noodsituaties?

Als je getuige bent van een ramp, bel je het hulpcentrum 112.

Je meldt:

  • het juiste adres van de plaats waar de ramp zich voordoet
  • juiste informatie over de aard van de ramp
  • de omvang van de ramp, probeer het aantal slachtoffers in te schatten

Alle gesprekken die bij de alarmcentrale binnenkomen, worden opgenomen om ze terug te kunnen beluisteren. De centrale registreert het meldnummer. Daarmee kan de centrale terugbellen naar de melder voor meer informatie. Dit dient ook om misbruik tegen te gaan.