Tegemoetkoming zwemmen senioren

Het lokaal bestuur voorziet, binnen de perken van het daartoe voorziene budget, een tegemoetkoming voor senioren van Lint voor buitengemeentelijk zwembadgebruik.
Het volledige reglement en het aanvraagformulier zijn hieronder terug te vinden.

Voorwaarden

Een senior van Lint is een persoon die woonachtig is in de gemeente Lint en op datum van de aankoop van de beurtenkaart de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.

De buitengemeentelijke zwembaden die in aanmerking komen voor de toekenning van de tegemoetkoming zijn:

  • Gemeentelijk zwembad Duffel: Rooienberg 54, 2570 Duffel
  • Zwembad De Nachtegaal: Duffelsesteenweg 145, 2550 Kontich
  • Lago Lier De Waterperels: Kazernedreef 100, 2500 Lier
  • Zwembad Den Bessem: Liersesteenweg 15, 2640 Mortsel

Procedure

Om van de tegemoetkoming gebruik te maken, moet de senior spontaan een ingevuld aanvraagformulier ‘Tegemoetkoming zwemmen senioren’ indienen bij de vrijetijdsdienst. De aanvraag bevat volgende gegevens:

  • Naam, voornaam en adres van de aanvrager
  • Kostprijs beurtenkaart
  • Bankrekeningnummer
  • Betalingsbewijs van de aankoop van de beurtenkaart


Het digitale aanvraagformulier kan je hieronder terugvinden. Een papieren versie kan je komen afhalen bij de vrijetijdsdienst, Liersesteenweg 25, tijdens de openingsuren.

Contact