Tarieven BKO

Schooldagen

Per begonnen half uur betaal je € 1,20 (sociaal tarief: € 0,60)

Vakantiedagen:

Duur opvang
Normaal tarief
Sociaal tarief 
Meer dan 6 u.
€ 12
€ 6
Tussen 3 en 6 u.
€ 7
€ 3,50
Minder dan 3 u.
€ 4,50
€ 2,25

Gezinstarief: - 25 % (Wanneer 2 of meer kinderen van hetzelfde gezin gelijktijdig aanwezig zijn in de opvang.)