Subsidies cultuurverenigingen (via cultuurraad)

De Lintse cultuurraad is samengesteld uit afgevaardigden van Lintse culturele verenigingen, maar staat ook open voor individuele culturele deskundigen. Haar belangrijkste taak bestaat erin om Lokaal Bestuur Lint te adviseren over allerlei cultuurgebonden materies.

In de algemene vergaderingen nemen zo'n 30 lokale culturele verenigingen deel.

Het dagelijks bestuur van de cultuurraad bestaat uit:
- Ceulemans Joseph, Parochieteam Lint
- Claus Ludo, Veros
- Illegems Felix, Lintse Kunstkring
- Richards Christiane, VIVA-SVV
- Smeets Patrick, beweging.net
- Vermuyten André, Fotoclub Davidsfonds
- Winters Jan, Vlaamse Kring

NIEUW
Sinds 2019 zet het Lokaal Bestuur Lint in op meer inspraak en participatie. Daarom zitten de  cultuurraad en sportraad in een transitie naar een open werkvorm onder de noemer: 'Zet je tanden in...'

'Zet je tanden in...' is een vorm van burgerparticipatie waarin Lintse toekomstige vrijetijdsplannen samen met de Lintenaar worden vormgegeven: waar ligt de nadruk, waar leggen we accenten, wat doen we wel of niet tijdens de komende jaren, wat is belangrijk, waar willen we naartoe?

We willen zoveel mogelijk ideeën van zoveel mogelijk Lintenaren horen: inwoners, bezoekers, studenten, werknemers, handelaars, verenigingen, ... Kortom, iedereen die iets met Lint te maken heeft, willen we hierin betrekken.

Verwacht je niet aan typische vergaderingen, maar stroop de mouwen op en ga samen met ons actief aan de slag! Meer informatie over dit participatietraject vind je hier.Voor meer inlichtingen kan je contact opnemen met de vrijetijdsdienst:
UiT in Lint
OC De Witte Merel, Liersesteenweg 25, 2547 Lint
03 455 12 13
uit@lint.be

Contact