Subsidie sportverenigingen

Het gemeentebestuur stelt jaarlijks subsidies ter beschikking aan de erkende sportverenigingen voor de kwaliteitsverbetering van hun werking volgens normen en voorwaarden vastgelegd in het subsidiereglement. 

Procedure

De aanvraag tot subsidiëring van het voorbije sportseizoen (1 juli tot 30 juni) wordt door de sportvereniging vóór 15 september op de daartoe bestemde
formulieren digitaal ingediend bij de vrijetijdsdienst. 

Downloads

  • subsidiereglement-sportverenigingen.pdf
    205,1 Kb
  • Subsidie turnmateriaal.pdf
    58,5 Kb

Contact