Subsidie jeugdwerk

Als Lintse erkende jeugdvereniging kan je jaarlijks subsidies aanvragen. Het volledige reglement is in bijlage terug te vinden. De subsidie bestaat uit een twee grote thema's: 

  1. Werking (ledenaantal, leiding (met attest), kampen, kampvervoer,...) 
  2. Lokalen (kosten aan infrastructuur) 

De aanvraag tot subsidiëring van het voorbije werkjaar (1 september van het vorige jaar tot 31 augustus van het lopende jaar) wordt jaarlijks voor 31 oktober ingediend bij de vrijetijdsdienst op de daartoe bestemde formulieren en met de gevraagde bewijsstukken. Deze documenten worden opgevraagd bij de vrijetijdsdienst. 

Downloads

Contact