Stedenbouwkundig uittreksel - Notariële inlichtingen

Notarissen en immobiliënkantoren moeten bij de verkoop van een onroerend goed bepaalde wettelijk vastgelegde inlichtingen verschaffen. Deze inlichtingen worden bij het lokaal bestuur aangevraagd onder de vorm van een inlichtingenformulier vastgoedinformatie. Het inlichtingenformulier vastgoedinformatie bestaat uit:

  • Een stedenbouwkundig uittreksel (uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister).
  • Informatie over milieu, huisvesting, rooilijnplannen, bescherming onroerend erfgoed, andere erfdienstbaarheden van openbaar nut en gemeentelijke belastingen en -heffingen.

Hoe aanvragen

Bij voorkeur wordt de aanvraag digitaal ingediend via het onderstaande digitaal loket.

U kan ook een e-mail of een brief sturen naar de dienst Omgeving.

Kostprijs

Verwijzend naar het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2019 dient er voor stedenbouwkundige inlichtingen een retributie te worden betaald ten bedrage van 70 euro per perceel. 

Deze kosten dienen vooraf te worden gestort op rekeningnummer BE80 0910 0010 1877.  Nadat wij het verschuldigde bedrag ontvangen hebben, zullen wij zo spoedig mogelijk de gevraagde inlichtingen overmaken.

Contact