Gebouw kinderopvang De Marbollen - update januari 2024

Gepubliceerd op vrijdag 3 nov 2023 om 14:15

De locatie waar het lokaal bestuur haar buitenschoolse kinderopvang organiseert, werd op 2 november gesloten.

Het gebouw vertoont enkele gebreken waardoor er twijfel ontstond naar veiligheid toe. Om geen enkel risico te lopen werd beslist om de opvanglocatie te sluiten.
Meteen werd naar een oplossing gezocht om de kinderen op te vangen. De opvang wordt ietwat anders georganiseerd maar de opvang blijft gegarandeerd.

UPDATE januari 2024

Het lokaal bestuur zal in de geplande nieuwbouw van het Lindenhof  (zaal in het gemeentepark)  een nieuwe huisvesting voor de buitenschoolse kinderopvang integreren. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om een architect aan te stellen zodat het gebouw naast de functie van sportzaal een volwaardige opvanglocatie voor de buitenschoolse kinderopvang zal worden.