Serviceflats De Wijngaard

Het Lokaal Bestuur Lint beschikt over 15 serviceflats gelegen aan de Kerkhofweg. Om een aanvraag te doen op onze wachtlijst moet u aan enkele voorwaarden voldoen:

- U moet een Lintenaar zijn, u mag nog eigendom hebben.

- U moet de aanvraag staven met een geldig attest van de huisarts waarin staat dat u nog zelfstandig kan leven.

- U moet 15 punten halen op de schaal van de zelfredzaamheid.

Er komt pas een plaats vrij als iemand van onze flatjes overlijdt of verhuist naar het WZC.

Indien u opgebeld wordt en de plaats weigert, moet u uw er bewust van zijn dat je helemaal onderaan de lijst beland. U kan ook niet kiezen welk flatje u wenst. U moet het flatje nemen dat op dat moment beschikbaar is. Er is ook een mogelijkheid om een flatje te bezoeken, maar gelieve hier op voorhand een afspraak voor te maken. 

Downloads