Respect voor de hulpdiensten

Gepubliceerd op dinsdag 28 feb 2023 om 08:20

Complimentendag én extra aandacht voor onze veiligheidsdiensten op dezelfde dag, toeval? Natuurlijk niet!

Campagne Wederzijds Respect

De felicitatiecampagne #felicitag kadert in de bredere campagne Wederzijds Respect, die door minister Verlinden in 2021 in het leven werd geroepen om de relatie tussen de burger en de veiligheidsberoepen te verbeteren. In mei 2022 werd een nationale conferentie gehouden waarbij burgers met vertegenwoordigers van verschillende veiligheidsberoepen in dialoog traden over hoe hun band kan worden verbeterd. Uit deze gesprekken volgden enkele concrete beleidsaanbevelingen waarmee de FOD Binnenlandse Zaken vervolgens aan de slag ging.

Eén van de thema’s die aan bod kwamen, was het indienen van klachten en felicitaties. Zowel de burgers als de veiligheidsprofessionals gaven aan dat er een gebrek is aan een nationaal platform om felicitaties en complimenten voor veiligheidsprofessionals in te dienen en dat er een nood is aan meer positieve beeldvorming over de veiligheidsberoepen op sociale media.

#Felicitag

Met de felicitatiecampagne #felicitag komt de FOD Binnenlandse Zaken aan deze noden tegemoet. De campagne steunt op twee pijlers: een felicitatieactie op sociale media en een digitaal felicitatieplatform.

Daarnaast werd op de webpagina wederzijsrespect.be een virtueel felicitatieplatform geopend, waarop positieve verhalen en getuigenissen kunnen worden gedeeld: #felicitag | BeSafe. Door in te zetten op deze positieve actie wil de overheid het vertrouwen tussen de burger en de veiligheidsberoepen versterken en een sfeer van wederzijds respect bevorderen.

Contact