Project Kasteelplein

In de gemeente Lint is de sociale huisvestingsmaatschappij Thuisrand actief. Haar eigendommen bevinden zich voornamelijk in de buurt Kasteelplein.

Deze bevatten:

  • ééngezinswoningen;
  • meergezinswoningen;
  • woningen van verschillende groottes;
  • oude woningen die kleine of grote onderhoudswerken vragen (sommige woningen dateren van de jaren 1920);
  • nieuwe woningen die in prima staat zijn;
  • enkele huurwoningen die niet-verhuurbaar zijn in hun huidige toestand en bijgevolg leeg staan.

Thuisrand wenst een toekomstvisie, een plan van aanpak uit te werken voor haar eigendommen in de buurt Kasteelplein. Vragen zoals “welke woningen worden beter door nieuwe woningen vervangen, welke woningen zijn aan renovatie toe, waar is er mogelijkheid voor andere woonvormen (meergezinswoning, cohousing,…),  …” komen hierbij aan bod. Via de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester stelde ze het studiebureau Metapolis aan om haar hierbij te ondersteunen.

Rol van de gemeente

Thuisrand bracht het gemeentebestuur van bij de start van het traject op de hoogte van het initiatief om een toekomstvisie te laten uitwerken. De keuze voor Metapolis werd gebaseerd op de ideeën en concepten die ze wil toepassen in de toekomstvisie.
De gemeente Lint keurde op dit moment noch een ontwerp, noch een uitgewerkt plan goed. Deze documenten moeten nog opgemaakt worden.
Het plan dat uiteindelijk zal worden uitgewerkt, na input van de buurt over ideeën, aandachtspunten en suggesties, zal een totaalvisie zijn. Het ontwerpteam is er zich van bewust dat niet al haar ideeën en concepten in het uiteindelijke plan zullen opgenomen worden.

Bij de opmaak moet rekening gehouden worden met de blijvende mix van sociale en private woningen in de straten met één duidelijke visie voor de groene ruimte, speelruimte, verkeerscirculatie,…. 

Op haar beurt bracht het gemeentebestuur de betrokken partijen op de hoogte van het initiatief van Thuisrand.

Timing

De buurt werd als allereerste geïnformeerd op 9 mei 2018, vervolgens vond op 28 mei 2018 een apart infomoment plaats voor de eigenaars. Op 19 juni 2018 kregen de gemeentelijke raden een toelichting over het initiatief. Op 23 april 2019 werd de buurt nogmaals geïnformeerd over de stand van zaken van het project.

 

Contact