Stopgezet - Premie voor hoogrendementsglas (Fluvius)

Inhoud

Tot 30-6-2022 kon u in een bestaande woning of appartement hoogrendementsbeglazing laten plaatsen en een premie aanvragen bij Fluvius.

Deze premie is stopgezet en sinds 1 juli 2022 een onderdeel geworden van Mijn VerbouwPremie, zie Mijn VerbouwPremie voor ramen en deuren. Hebt u al investeringen gedaan én nog geen premie bij Fluvius aangevraagd? Bekijk de voorwaarden van Mijn VerbouwPremie om te zien of u in aanmerking komt.

Voorwaarden

 • Deze premie was alleen geldig voor woningen, wooneenheden (bijv. appartementen) of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.
 • De werken moesten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer, die u een attest bezorgt.
 • Het aanvraagformulier moest bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen (met eindfactuur vanaf 1-7-2020) uiterlijk 24 maanden na de eindfactuurdatum.
  Met een eindfactuur tot 30-6-2020 kon u geen premie meer aanvragen.
 • Het Informatieblad 2022 van Fluvius biedt een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen waaraan het materiaal moest voldoen (U-waarde, ...).
 • Vanaf 2021 (eindfactuur)
  • werd de basispremie verdubbeld
  • was er een verhoogde premie voor huishoudelijke eindafnemers die op het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief.

Procedure

 • U kunt deze premie niet meer aanvragen.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.
 • U kunt de status van uw aanvraag opvolgen in ‘Mijn Fluvius’.

Kostprijs

Eindfactuur inPremie per m2 glasoppervlak
20208 euro per m2
202116 euro per m2
2021 - Klant met
'uitsluitend nachttarief'
24 euro per m2

Beschermde afnemers konden een hogere premie krijgen. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Een beschermde afnemer kreeg 56 euro per m² glasoppervlak, waarbij de premie maximaal 40% van de factuur is. Dat bedrag en percentage gold in 2021 ook in geval van 'uitsluitend nachttarief'.

Regelgeving

Energiebesluit van 19 november 2010

De gemeente Lint geeft vanaf 1 januari 2011 een subsidie voor hoogrendementsbeglazing.
De subsidie wordt uitgekeerd in samenwerking met Fluvius. De gemeentelijke subsidie bedraagt 1/4 van de Fluviussubsidie  en dit voor maximaal 1/4 van het maximum bedrag dat Fluvius geeft. De gecumuleerde subsidie kan nooit hoger zijn dan de totale factuur.

Dit geldt voor dossiers ingediend bij Fluvius met een factuurdatum vanaf 1 januari 2012.

Heel eenvoudig: Je moet slechts 1 aanvraagformulier indienen bij Fluvius. Fluvius zorgt ervoor dat alle nodige gegevens worden doorgestuurd aan de gemeente voor uitbetaling van de gemeentelijke subsidie.

Volgende voorwaarden zijn wel van toepassing:

1) de gemeente betaalt enkel een subsidie uit aan natuurlijke personen. Dus een aanvraag ingediend op naam van een bedrijf, die geen natuurlijk persoon is, krijgt geen bijkomende premie van de gemeente. Uitzondering wordt gemaakt voor rechtspersonen bestaande uit verenigingen van mede-eigenaars, voor de kosten aan de gemeenschappelijke delen van meergezinswoningen

2) Indien er op het adres waarvoor de aanvraag werd ingediend eerder al een subsidie voor hoogrendementsbeglazing werd uitbetaald door de gemeente, wordt er geen bijkomende premie vanuit de gemeente meer uitbetaald.